Bursa buku dan event syuro

Bursa buku dan Event Syuro

Bursa buku adalah salah satu program dari Peng-Har. Bursa buku sama halnya dengan bazar buku. Bursa buku HSM diadakan pada waktu syuro sekalian memeriahkan haulnya mbah Ahmad Mutamakkin waliyuwwah Kajen.

Comments